Školní vzdělávací program (ŠVP) platný od 1.9. 2017

V přiložených dokumentech naleznete základní údaje o školním vzdělávacím programu, jeho osnovu a následně i kompletní znění jednotlivých kapitol ŠVP "Pavlovická škola".

Přiložený - zveřejněný - školní vzdělávací plán je platný od 1. září 2017.