Kontrolní otázky pro 9. ročník za 1. pololetí 2017-2018

ilustrační obrázek V příloze najdete 15 kontrolních otázek za 1. pololetí školního roku 2017 - 2018.

Otázky k prověření znalostí žáků:

 1. Jakým způsobem určíme směr síly při vzájemném působení vodiče, kterým protéká elektrický proud, a magnetického pole?

 2. Vysvětli, co je to elektromagnetická indukce a co při ní vzniká.

 3. Co je to transformátor?

 4. Vyjmenuj části transformátoru a vysvětli. (možno pomocí grafického znázornění)

 5. Jaký je rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým elektrickým proudem?

 6. Co je to elektromotor?

 7. Vyjmenuj části elektromotoru a vysvětli jeho činnost.

 8. Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči – co nesmíme dělat při používání těchto spotřebičů?

 9.  Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči – co musíme udělat při úrazu elektrickým proudem?

 10. Co je to polovodič?

 11. Jaký je rozdíl mezi polovodičem typu N a typu P?

 12. Jaké je využití polovodičových součástek

 13. Nakresli jednoduchý elektrický obvod s využitím schématických značek dle zadání.

 14. Co je to tranzistor?

 15. Co je to signál, a čím se signál přeměňuje?

 

 

Podpůrné znalosti:

 1. Převody jednotek (délka, objem, hmotnost, hustota, teplota, síla, el. proud a napětí, pohyb tělesa, tlak, práce, výkon, energie, zvuk).

 2. Řešení slovních úloh (pohyb tělesa, síla, tlak, práce, výkon, účinnost, energie, el. proud
  a napětí, objem, hustota, zvuk
  ).

 3. Schématické značky elektrického obvodu.