SRPŠ - školní rok 2017-18

Výše příspěvku SRPŠ na jedno dítě pro školní rok 2017 - 2018 je 400,-Kč. Příspěvek každého dalšího dítěte (sourozence) je 100,-Kč. Třídní učitelé budou vybírat příspěvky do 1.12. 2017.


Hospodaření SRPŠ k 31.8. 2017

Příjmy:  187 399,-Kč

Výdaje:  202 746,-Kč (ztráta 15.347,-Kč uhrazena z naposřených peněz minulých let)