SRPŠ - školní rok 2016-17

Nové výše příspěvků RR:

Výše příspěvku na jedno dítě zůstává ve výši 400 Kč. Od letošního školního roku 2016/17 byl nově odsouhlasen příspěvek ve výši 100 Kč na každé další dítě. Příspěvky budou vybírány třídními učiteli od 1.10. do 1.12.2016.

Poznámka: Pokud rodina doloží doklad o příspěvcích hmotné nouze, bylo RR odsouhlaseno, že v tomto případě dítě /děti jsou od příspěvku RR osvobozeny. 


Zpráva o hospodaření Rady rodičů za školní rok 2015/16 k 29.10. 2016: 

Příjmy:186 636,00 Kč

Výdaje: 206 296,00 Kč

Ztráta: 19 660,00 Kč (uhrazeno z naspořených peněz minulých let)
Související články

strana: 1 z 1 | celkem: 3 záznamů