Zvonění č. 92 - Už tu máme školu

ilustrační obrázek Tak je tu zas nový školní rok!! Začala nám práce, ale zdá se, že někteří žáci jsou ještě na prázdninách. Doufáme, že jim rychle dojde že mají před sebou pololetní vysvědčení a že by konečně měli zabrat.To platí hlavě pro devítky které před sebou mají nedůležitější pololetí ve své školní docházce. Přejeme jim hodně zodpovědnosti v přístupu k práci. Místo bývalých deváťáků přišli do školy noví prvňáčci a zdá se, že si už zvykli.

A nyní pár slov k našemu časopisu Zvonění. Z redakční rady odešla 9.A která po několik let pracovala na časopise a zajišťovala jeho vydávání. Pro nás - novou redakční radu - to znamená začínat od nuly. Seznámíme vás s dětmi, které se letos a doufejme, že i v příštích letech, budou věnovat našemu časopisu. Zadali jsme jim dotazníky, ve kterých se vám představí. Jedná se o žáky a žákyně 5.B a 7.B.

Nejprve seznam:


  •   Miluše Picková
  •   Tereza Bucharová
  •   Lenka Raslová
  •   Veronika Janečková
  •   Jiří Kočí
  •   Jan Košek
  •   Zuzana Kutílková
  •   Veronika Ljachová
  •   Petr Šmerda
  •   Veronika Pavlíková

Nechali jsme na dětech, aby si dotazník zpracovaly podle svého. Upravili jsme jim pouze pravopisné chyby (pokud se nějaké vyskytly). Upozorňujeme že se v letošním školním roce budete moci s časopisem seznámit pouze na webových stránkách školy, nebudete ho tedy dostávat do tříd.
Za redakční radu Míla Picková