Stolní tenis

SKST Liberec

ZŠ Vrchlického je přímo napojena na hernu na stolní tenis. Zde funguje největší klub v České republice - SKST Liberec a KMST Liberec, který se soustředí převážně na mládež. Oba kluby spolu úzce spolupracují.

Žáci naší školy tak hernu využívají při hodinách tělesné výchovy. Rovněž se přímo nabízí propojení školy a sportovního klubu, kdy děti mohou navštěvovat kroužky stolního tenisu a vše mají v jednom místě. Tréninky často časově navazují na výuku.

Děti se mohou přihlásit:

a) přímo do klubu -  Možné od 1. třídy. Tréninky jsou rozděleny do skupin dle výkonnosti a věku. Začátečníci trénují 2x týdně. Příspěvky 1.000,-Kč za pololetí. Děti se později účastní turnajů, soustředění apod. Je možné si jen přijít zkusit.  Kontakt Martin Protiva, martinprotiva@seznam.cz, tel.: 777 263 342.

b) do školního kroužku - Určen pro děti z 1.-4. třídy. 1x týdně. Příspěvky 200,-Kč za pololetí. Vhodné pro začínající hráče, kteří chtějí hrát stolní tenis pouze rekreačně.  Kroužky jsou vypsány vždy na začátku školního roku.


Více informací najdete na webových stránkách klubu SKST Liberec. www.skstliberec.cz
fotek v albu: 7

Album: stolní tenis