Nabídka zájmových útvarů pro nový školní rok

ilustrační obrázek V příloze najdete nabídku zájmových placených i neplacených útvarů pro školní rok 2020-2021 a zároveň formulář pro písemné přihlášení.
Přihlašovat své dítě můžete elektronicky pomocí Edupage, nebo písemně do naplnění kapacity kroužku. Písemnou přihlášku vaše děti předají třídnímu učiteli či učitelce. Pravidelné aktivity by měly začít od 15. září 2020, škola garantuje 16 hodin za pololetí. V případě mimořádného opatření vzhledem k onemocnění Covid-19, ředitel školy určí poměrnou částku za úplatu a dané období.