Vysvědčení 26.6. 2020

ilustrační obrázek Předání vysvědčení v pátek 26.6. 2020 proběhne pro všechny žáky po třídách. Podmínkou je předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem.

Ministerstvo zdravotnictví: