Informace rodičům budoucích prvňáčků

ilustrační obrázek Vážení rodiče, posíláme vám touto cestu informace budoucí učitelky I.A, vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny k nástupu vašich dětí do 1. třídy od školního roku 2020 - 2021.

Aktuální informace vám podají:

Třídní učitelka budoucí I.A: Mgr. Pavlína Ježková (tel.: 488 880 169, e-mail: paje@vrchlickeho.cz)

Vedoucí školní družiny: Bc. Zdena Tichá (tel.: 775 058 229, e-mail: zdti@vrchlickeho.cz)

Vedoucí školní jídelny: Veronika Dušková (tel.: 605 649 683, e-mail: vedu@vrchlickeho.cz)

Ředitel školy: Mgr. Jiří Skalský (tel.: 603 887 667, e-mail: skola@vrchlickeho.cz)

Hospodářka školy: Lenka Krajbichová (tel.: 732 811 280, e-mail: lekr@vrchlickeho.cz)

Schůzka s třídní učitelkou, vedoucími ŠD a ŠJ, zástupcem vedení před nástupem do školy se uskuteční 26. srpna 2020 od 17.00 hodin ve škole. Z preventivních důvodů vás žádáme o vstup do školy v rouuškách. Děkujeme za pochopení.
Zde můžete odevzdávat i zápisové lístky do družiny a ke stravování.

Mgr. Jiří Skalský, ředitel školy