Informace k nástupu 1. stupně do školy od 25.5.

ilustrační obrázek Na základě vašeho zájmu jsem provedli rozdělení do 7 skupin. Děkujeme za pochopení našich možností.

Provozní řád školy za mimořádných opatření od 25.5. najdete v příloze č.1.dále najdete informace vedoucí ŠD, zápisový lístek a rozdělení do skupin včetně časového plánu a místa. První a druhá skupina je družinová, ostatní, po drobných změnách zůstávají.

 Při prvním vstupu do školy žáci odevzdají čestné prohlášení a účastníci odpoledních skupin i zápisový lístek.

Mgr. Jiří Skalský