Výsledky zápisu do 1. ročníku pro šk.r. 2020-2021

ilustrační obrázek V příloze najdete výsledky zápisu 2020. Žádáme zákonné zástupce dětí, aby si ve škole vyzvedli rozhodnutí o přijetí či odkladu, nebo podepsali zpětvzetí žádosti.

Výsledky zveřejněny na webu a přístupech do školy dne: 18.5. 2020
Mgr. Jiří Skalský, ředitel ZŠ Vrchlického