Konzultace pro deváťáky od 12.5. 2020

ilustrační obrázek Od úterý 12. května mohou žáci 9. ročníků využívat možností konzultací českého jazyka a matematiky ve škole (viz níže).

Vyučující matematiky a českého jazyka povedou konzultace 9. tříd k přijímacím zkouškám . Konzultace se uskuteční vždy v úterý a ve čtvrtek od 9.00 hodin (ČJ) a od 10.30 (M). Rozdělení do skupin 9.A a přesný rozpis, včetně konkrétních opatření najdete v přiložených souborech. Vše samozřejmě za předpokladu přísných hygienických podmínek a "čestného prohlášení" podepsaného zákonnými zástupci.
Školní jídelna nebude v provozu, výuka na "dálku" bude pokračovat dle domluvy s příslušným učitelem v hodinách mimo konzultace. Škola je povinna vést evidenci docházky. V příloze najdete rovněž informace o provozu školy, hygienických opatřeních, způsobech vyzvedávání, předávání či omlouvání žáků.
Věříme, že se nám společně podaří dobře připravit naše žáky k přijímacímu řízení na střední školy.

Václav Linhart       731 679 098

Mgr. Jiří Skalský, ředitel školy