Vláda ČR vyhlásila nouzový stav

ilustrační obrázek Od 12.3. 2020 14.00 hodin platí v ČR nouzový stav kvůli koronaviru. Od 13.3. je tělocvična a sportoviště do odvolání MIMO PROVOZ. V příloze č.13 je harmonogram uvolnění některých činností od 14. dubna.

Opatření vlády a ministerstva zdravotnictví podle data vydání najdete v přílohách k 14.4.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infolinka Krajské hygienické stanice LK: 485 253 111, 485 253 148485 253 132
odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku - odborníka, lékaře
Provozní doba: pondělí až pátek od 7.00 do 21.00 hodin

Mimo provozní dobu KHS LK je k dispozici Infolinka Státního zdravotního ústavu denně na čísle:
724 810 106725 191 367

Nákupy pro seniory, vyzvednutí léků: 770 14 14 44 (Liberec), 608 303 666 (okres Liberec), 8 - 16 hod.

Aktuální informace získáte také na webu: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
Aktuality: http://www.szu.cz/
Další informace ohledně preventivních opatření na území Libereckého kraje najdete na https://www.khslbc.cz/koronavirus/

Linka Krizového štábu Libereckého kraje: 485 226 999 (denně 8.00 - 20.00)
Bezplatná celostátní linka ke koronaviru: 1212. Linky 155 a 112 používejte jen při ohrožení zdraví a života
Infolinka pro podnikatele a živnostníky, kterou zajišťuje ministerstvo obchodu a průmyslu: 224 854 444
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednotné přijímací zkoušky

  • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
  • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
  • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
  • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.
  • Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
  • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

    Zákon 135/2020  ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (viz příloha č. 10)