ŠD Zdravé oko

ilustrační obrázek V pondělí 11.11.2019 se pod záštitou školní družiny konal projektový den Zdravé oko.

Ve spolupráci z odborníkem děti pracovaly s lupou a jinými optickými pomůckami, zkusily si míchání barev. Při jejich míchání jsme vycházeli ze základních barev a zkoušeli jsme různé kombinace (k tomu jsme použili tempery).

Děti získaly představu o tom, jak se žije lidem, kteří jsou slabozrací nebo slepí.

Zahráli jsme si hru „Slepec“. Úkolem dětí bylo poznat různé předměty po hmatu a orientovat se v prostotu pomocí spolužáka - vodiče, oči však měly zavázané šátkem.

Nakonec luštily křížovku, díky které si ověřily, co si zapamatovaly.

Děti byly aktivní, kladly otázky a odpovídaly na položené dotazy. Moc jsme si to všichni užili!

fotek v albu: 14

Album: ŠD Zdravé oko