Doplněná nabídka kroužků a informace rodičům

ilustrační obrázek V přílohách najdete nabídku kroužků a nepovinných předmětů pro nový školní rok a INFORMACE k zahájení školního roku.

Poznámka:

Způsoby přihlašování:

  1. Prostřednictvím webové stránky

  2. Písemnou formou na papírových přihláškách (viz příloha 3)


Vzhledem k úrazu Mgr. Renaty Hellmichové bude kroužek "Keramika" zahájen až  od druhého pololetí. Možnost přihlašování bude až v lednu, termín bude včas zveřejněn.
Děkujeme za pochopení.

Jiří Skalský, Liberec 6.9. 2019