Informace vedoucí vychovatelky školní družiny

ilustrační obrázek Informace pro školní rok 2019 - 2020.

Z důvodu zvýšené kapacity školní družiny, budou moci žáci budoucích 4. ročníků (současná 3.A + 3.B) docházet do školní družiny.  Žákovský klub bude vyhrazen po naplnění kapacity školní družiny pouze pro žáky  5. – 9. tříd. Děkujeme za spolupráci.

Bc. Zdena Tichá, vedoucí ŠD a Mgr. Jiří Skalský, řed. ZŠ Vrchlického