Deváťáci v Terezíně

ilustrační obrázek Letošní exkurze do Terezína a Litoměřic proběhla 7. května.

Deváťáci v Terezíně

Letošní exkurze do Terezína a Litoměřic proběhla 7. května. První kroky deváťáků vedly do Malé pevnosti, kde se děti při prohlídce dozvěděli něco o historii samotné pevnosti, například to, kdy byla v minulosti postavena a k čemu sloužila. Pro někoho jistě překvapující informací bylo, že pevnost byla v 18. století součástí vojenského opevnění a teprve až za 2. světové války ji Gestapo využilo jako věznici. Nešlo tedy o vyhlazovací tábor. Při prohlídce si žáci prošli část opevnění, podívali se i do cel nebo přijímacích kanceláří. Po prohlídce pevnosti se všichni přesunuli do centra Terezína, kde je čekala návštěva Muzea ghetta.

Pro odlehčení se deváťáci ještě zastavili v Litoměřicích, kde pobýval náš český básník Karel Hynek Mácha. Po něm je ve městě pojmenováno leccos, například městské divadlo, před kterým stojí socha básníka, schody, knihovna nebo škola. Někteří využili příležitosti a vystoupali na vrchol místní dominanty, do věže zvané Kalich. Odměnou byl krásný pohled na historické město, které je pro své renesanční stavby nazýváno českou Florencií. Nabyti zážitky, ale unaveni pak nasedli do autobusu a nechali se dovézt zpět do Liberce.

 

Marcela Lubasová

 

fotek v albu: 22

Album: Deváťáci v Terezíně

Deváťáci v Terezíně