Velký úspěch dívek ze 7.A a 8.A v mezinárodní výtvarné soutěži Evropa ve škole

ilustrační obrázek Každoročně je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašována literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole. Hlavní téma pro rok 2017/18 znělo „ Přemýšlej, na čem staví Evropa“. Rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví a je proto tematicky zaměřen na umělecké památky všeho druhu. Zaujal nás tematický okruh „ Řemeslo má zlaté dno“.

Každoročně je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašována literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole. Hlavní téma pro rok 2017/18 znělo „ Přemýšlej, na čem staví Evropa“. Rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví  a je proto tematicky zaměřen na umělecké památky všeho druhu. Zaujal nás tematický okruh „ Řemeslo má zlaté dno“.

Dívky ze 7.A Péťa Příplatová, Magda Stehlíková, Nikča Vrabcová a z 8.A Terka Černá a Linda Janďurová vytvořily krásné řemeslné práce – šperky, které jsou typické pro naši oblast – Liberecko, Turnovsko a Jablonecko.

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se v multimediálním sále sídla Libereckého kraje konalo slavnostní vyhodnocení této soutěže. V krajském kole obsadily jmenované žákyně ve 3. kategorii ( 13-16 let) 1. m. a jejich výrobky byly zaslány do celostátního kola, které proběhne ve Vlašimi.

 

Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci školy, blahopřejeme k velkému úspěchu a přejeme hodně štěstí v dalším soutěžním kole.

J. Skalská, vyuč. Vv


fotek v albu: 22

Album: Velký úspěch 2018