ŠD Základy první pomoci

ilustrační obrázek Na začátku školního roku se děti ve školní družině zúčastnily besedy se studentkou střední zdravotnické školy a dobrovolnice Červeného kříže.

 Děti se dozvěděly informace o Červeném kříži a vyzkoušely si, jak ošetřit drobná poranění. 

Ukázky ošetření se dětem moc líbily. Děkujeme.

fotek v albu: 7

Album: ŠD Základy první pomoci