Ředitelské volno 18.11. 2016

ilustrační obrázek Ředitel školy vyhlašuje z provozních důvodů dle § 24 školského zákona odst. 2 na pátek 18.11. 2016 ředitelské volno.

Poznámka:

Školní jídelna nebude v provozu, školní družina na základě zájmu zákonných zástupců dle platného vnitřního řádu ŠD.