Karel IV. očima dětí

ilustrační obrázek Ve čtvrtek 16.6.2016 se v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J.A.Komenského v Praze konalo slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí.

Ve čtvrtek 16.6.2016 se v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J.A.Komenského v Praze konalo slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. Soutěže se zúčastnily nejen děti z České republiky, ale i ze zahraničních škol (Anglie, Arménie, Austrálie, Belgie, Brazílie, Chorvatska, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Slovenska, USA a dalších). Celkem bylo

do soutěže zasláno téměř 10 tisíc prací.

Ceny vítězům předávaly ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph. D.

a ředitelka muzea PhDr. Markéta Pánková.

Nejlepší (i neoceněné) práce jsou vystaveny v prostorách muzea, patří mezi ně i drátované dílko Kačky Tajčmanové z 9.A, která vytvořila tuto práci pod odborným vedením ve svém volném čase.

V kategorii III (11-14 let) – prostorové práce – obsadily 1.m. dívky z 8.A L. Drienová, N. Kozová, K. Kurillová, K. Vaňoučková a T. Vejvarová, které modelovaly mimo vyučování keramické pláty na téma Karel IV. a jeho manželky. Ceny za všechny převzala Kája Vaňoučková.

 

Všechny jmenované si zaslouží velkou pochvalu za práci nad rámec školních povinností, blahopřejeme jim k obrovskému  úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

J. Skalská, uč. Vv

 


fotek v albu: 27

Album: Karel IV. očima dětí