Vyhlášení soutěže na Valdštejně

ilustrační obrázek Naše škola se zapojila do soutěže Jak je to s králem ? v rámci projektu Kde končí svět 2015 – 2016.

Naše škola se zapojila do soutěže Jak je to s králem ? v rámci projektu Kde končí svět 2015 – 2016. V úterý 14.6.2016 se konala slavnost Den čtenářů na hradě Valdštejn, které se zúčastnilo 255 dětí z celého Liberecka. V kapli  sv. Jana Nepomuckého byli mečem Albrechta z Valdštejna za doprovodu královské družiny pasováni na Rytíře řádu krásného slova nejlepší literáti a malíři.

Ze tříd 5.A, 6.A , 6.B a 9.B se této akce zúčastnilo 19 dětí, které vzorně reprezentovaly naši školu ve výtvarné části projektu.

V kategorii  B  ( 10 – 11 let )  získala 2. m. Linda Janďurová (6.A) a  3.m. Anna Hanušová (6.A).

V kategorii  C ( 12 – 13 let) zvítězila Alžběta Podrábská (6.B) a byla pasována na Rytíře řádu krásného slova. Na 2. m. se umístil  Jakub Horník (6.B).

V kategorii C (14 – 15 let) byla také pasována na Rytíře krásného slova Veronika Ljachová (9.B) za 1.místo.

Ve všech 3 kategoriích jsme získali celkem 14 čestných uznání:

5.A  M. Stehlíková, K. Adámková, N. Vrabcová, N. Pižlová a V. Vlk

6.A  T. Černá, V. Kutílková, M. Rasl, V. Vyšohlíd  a A.C. Malý

6.B  L .Lankašová, T. Pokorná a L. Urbánková

9.B  Z. Kutílková

Po slavnostním rozdělení všech ocenění, diplomů a pamětních listů čekal na účastníky další program v prostorách hradu. První nádvoří patřilo pohádkovému příběhu,  který nastudovali na  počest 700. výročí  narození Karla  IV.  herci dramatického kroužku ZŠ Žižkova z Turnova.

Rytíř hradu Šof provázel děti postupně všemi prostorami hradu se zajímavým povídáním.  A pak následovalo setkání a rozmluva s  vévodou  Albrechtem z  Valdštejna v klasicistním domě.

Součástí programu byla také doprovodná  výstava všech oceněných prací, která oživila prostory hradu a bude zde ke zhlédnutí do  15.8.2016.

Přálo nám i počasí,  takže jsme prožili příjemný a zajímavý den.

 

J. Skalská, uč. Vv

 


fotek v albu: 48

Album: Vyhlášení soutěže Kde končí svět ve Valdštejně