Mezinárodní soutěžní projekt Evropa ve škole

ilustrační obrázek Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole je organizován od r. 1953 ve 33 zemích. Vyhlašuje ho každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání.

Hlavní témata tohoto ročníku byla:

Evropský rok boje proti násilí na ženách a dívkách

Výročí 700 let od narození „ Otce vlasti“ Karla IV.

Praha – evropské hlavní město sportu

V pátek  27. 5. 2016 se uskutečnilo v multimediálním sále sídla Libereckého kraje vyhlášení  vítězů krajského kola této soutěže.

V literární části v kateg. 12-14 let získal 1.m. Martin Kolín z 8.A.

Ve výtvarné části v kateg. 9-12 let získali dvě 1.místa  Lukáš Duda ze 6.A a Eliška Ptáčková ze 6.B.

První místa  obsadily také dívky  z 9.B  Zuzka Kutílková,  Kačka Kellerová a Danča Svobodová v kateg. 13- 16 let. Jejich  práce byla navíc ohodnocena čestným uznáním v ústředním kole.

 

Blahopřejeme všem oceněným k velkému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

J. Skalská


fotek v albu: 9

Album: Evropa ve škole