Skončil školní rok 2014-2015

ilustrační obrázek Krátké hodnocení 2. pololetí a školního roku.

Skončil další školní rok. Dokončilo jej 46 žáků prvních ročníků, ze školy odchází 38 deváťáků a dalších 11 dětí mění naši základní školu za jinou.

Celkový studijní průměr žáků školy je 1,36 ( 0,8 setin lepší než v loňském roce).  Výborné výsledky jsou tradičně u žáků 1. stupně, nejlepší třídy na 2. stupni jsou třídy 8.B (1,40), 6.A (1,42) a 9.B (1,43). Celkem 270 (loni 246) žáků z celkového počtu klasifikovaných má takzvané "vyznamenání". To znamená, že studijní průměr je do 1,5 - bez trojek či zhoršené známky z chování. Na I. stupni je to 203 (loni 199) žáků, na druhém 67 (loni 47). Mezi nimi je na I.stupni 141 se samými jedničkami, na druhém je to 8 žáků – Anna Hrdinová, Karolína Poupová a Milan Sedlák (6.A), Matěj Galáč (6.B), Anna Žižková (7.A), Tomáš Nguyen ze 8.A, Klára Hoffmannová (8.B) a Magdalena Hrdinová z 9.B. Všem vyznamenaným moc gratuluji. Současně mě mrzí, že 3 žáci neprospěli (loni 5), 4 žáci nejsou hodnoceni, zatím mají na vysvědčení napsáno „neprospěl“. Věříme, že budou doklasifikování na konci prázdnin a postoupí tak do dalšího ročníku.
Během školního roku bylo uděleno 10 pochval ředitele školy, 128 pochval třídních učitelů. Na druhé straně 43 třídních důtek, 15 ředitelských (nyní na konci 5), 10 dvojek z chování (nyní 6) a jedna trojka z chování na konci 2. pololetí. Mám radost, že převládly pochvaly.
Dalším pěkným zjištěním je, že jsme obhájili první místo ve sběrové soutěži. Dovoluji si tvrdit, že i v celé České republice, celkový počet nasbíraných surovin se oficiálně blížil ke 100 tunám, podle mě to bylo i více. Jsme za to rádi, neboť to přineslo nemalé prostředky do kasičky školy a rady rodičů, která letos byla velice štědrá.

Děkuji všem vyučujícím a zaměstnancům školy za každodenní školní i mimoškolní práci, trpělivost, pevné nervy, za výsledky svých žáků. Ti nám přinesli hodně radosti v podobě výborných výsledků ve vědomostních a letos hlavně sportovních soutěžích či svou účastí na Koncertě pro správnou věc.

Všem, kteří reprezentovali školu na jakékoliv úrovni, nebo se podíleli na její propagaci patří veliké poděkování a pochvala, stejně jako vyučujícím, kteří je na soutěže připravovali.

 

Na úplný závěr:

Ze školy odchází do zaslouženého důchodu paní hospodářka Volšová. Paní učitelka Šimková bude od příštího roku vyučovat na Obchodní akademii v Liberci, kde se potká i s našimi vycházejícími žáky (měli by tam nastoupit čtyři). Budeme se loučit i se slečnou Claudií Rakušanovou, na kterou se těší v základní a umělecké škole v Jabloňové ulici. Nicméně dobrá zpráva – nadále u nás povede kroužek flétniček. Dnes ukončil nečekaně pracovní poměr Mgr. Martin Králík, který dostal práci učitele v místě svého bydliště v Jablonném. Všem odcházejícím přeji hodně úspěchů v novém působišti a paní sekretářce zasloužený odpočinek. 

Do školy nastoupí po mateřské dovolené paní učitelka Věra Soukupová, bude třídní ve 4.B, a úplně čerstvá absolventka TUL slečna Adéla Fleková, která bude vyučovat anglický jazyk a tělesnou výchovu.

O prázdninách nás čeká několik vylepšení školy. Těšíme se, že naše nové hřiště bude v provozu od slibovaného 16. září. Do opravených tříd nastoupí budoucí páťáci, kolegyně se dočkají malování a nového vybavení kabinetů I. stupně a přírodopisu.

 Po prázdninách do školy nastoupí noví prvňáčci, mělo by jich být 52, a budeme mít nové deváťáky. Všem žákům a zaměstnancům školy přeji  zasloužený prázdninový odpočinek, abychom se všichni potkali odpočinutí  a čerství v úterý 1.září 2015.

Jiří Skalský, ředitel školy