Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků

ilustrační obrázek Ve čtvrtek 9.6. 2016 se uskuteční od 17.00 hodin ve školní jídelně schůzka s rodiči budoucích prvňáků (viz pozvánka). Těšíme se na vaši účast.
Pokud se nemůžete dostavit, domluvte si prosím s vyučujícími v prvních ročnících (Mgr. Ryšánková a Mgr. Tomešová) náhradní termín.
Jiří Skalský, řed. školy