Projektový Den - Ochrana přírody

ilustrační obrázek Dne 29. května proběhl na 2.stupni naší školy projektový den na téma Ochrana přírody.

PROJEKTOVÝ DEN

Dne 29. května proběhl na naší škole projektový den. Letos jsme zvolili téma: Ochrana přírody. Žáci osmých a devátých ročníků si pro své mladší spolužáky připravily čtrnáct stanovišť rozmístěných po celé škole. Na každém stanovišti byl pro družstva připraven jeden zajímavý úkol. Děti se učily správně třídit odpad, poznávat přírodu všemi smysly a poznávat také chráněné živočichy. Vyzkoušeli si přenášet vajíčka jako tučňáci, zahrály si AZ kvíz na interaktivní tabuli, v kabinetě fyziky si ověřily jak funguje příliv. Na závěr na tři nejlepší družstva čekala odměna – vstupenky do liberecké ZOO a liberecké botanické zahrady.


Hoši z 9.B. k tomuto dni vytvořili velmi pěkné webové stránky, na které se můžete zde podívat:

http://zuheuk.webz.cz/

(optimalizováno pro prohlížeče Firefox, Chrome)


fotek v albu: 33

Album: Projektový den