Rekonstrukce školního hřiště

ilustrační obrázek S radostí oznamujeme, že 1.4. 2015 by mělo dojít k slavnostnímu zahájení rekonstrukce našeho školního hřiště.

Naše hřiště  tak dozná významných změn (viz příloha). Stavbu bude provádět stavební firma Swietelsky, s.r.o., částka bude převyšovat 10 000 000,-Kč. Celková doba obnovy by neměla překročit 150 dní ode dne podepsání smlouvy. Vstup na hřiště bude po dobu prací ZAKÁZÁN. K novému školnímu roku tak dostaneme všichni pěkný dárek. Nyní se již opravdu můžeme těšit.
Děkujeme všem, kteří se na této významné akci podíleli a kteří nám ji pomohli prosadit ve vedení města Liberce a v Regionální radě regionu severovýchod.

Jiří Skalský


Aktualizace 26.3. 2015: Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na projekt (23 zastupitelů PRO, nikdo proti, 16 se zdrželo hlasování).  

fotek v albu: 9

Album: Staré hřiště