Celostátní výtvarná soutěž "Kytice ve váze"

ilustrační obrázek Každoročně je vyhlášena Českým zahrádkářským svazem celostátní výtvarná soutěž, letos na téma Kytice ve váze.

V hodinách výtvarné výchovy žáci z 5. A, 5. B, 6. B, 7. A, 8. B a 9. A ztvárňovali dané téma různými technikami. V plošných pracích kromě techniky kresby, malby a koláže dívky z 5. B zkoušely také malbu na sklo, děti z 5. A poznaly, co se dá zajímavě vyjádřit malířským monotypem. Velice zdařilé keramické práce vytvořili opět žáci z 5. A, dále pak ze 7. A. Některé keramické pláty byly dotvořeny technikou drátování, kde svůj um dokázaly hlavně dívky z 6.B, 8.B a 9.A. Skupinka chlapců z 9.A vytvořila velice pěknou prostorovou koláž z odpadového materiálu. Vybrané práce byly 2.3. doručeny do Prahy a moc bychom si přáli, aby se odborné porotě líbily a byly úspěšné. 

Jarmila Skalská, vyučující VV


fotek v albu: 35

Album: 2015_03 Kytice ve váze