Volby do Školské rady na období 2015-2018

ilustrační obrázek Informace o volbách a kandidátech do Školské rady při ZŠ Vrchlického na období 2015 - 2018.

Vážení rodiče,
na základě zákona 561/2004 v platném znění skončí mandát staré Školské rady při ZŠ Vrchlického dnem 31.12. 2014. Do nového funkčního období od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2018 navrhuje pedagogická rada jako svého zástupce Mgr. Marcelu Lubasovou Mrázkovou, Rada rodičů při ZŠ Vrchlického navrhla dosavadní předsedkyni Školské rady paní Jiřinu Saskovou. Zástupce zřizovatele bude jmenován ke konci volebního období.

Do pátku 31.10. 2014 běží lhůta na podání dalších návrhů na kandidáty do Školské rady z řad rodičů. Podmínkou je vyplněný souhlas kandidáta a údaje o navrhovateli (viz příloha). O zástupci rodičů ve Školské radě budou rodiče hlasovat ve čtvrtek 13. listopadu 2014 během třídních schůzek v budově školy.

 

 

Liberec 10.10. 2014                                                             Jiří Skalský, řed.školy