Výborné úspěchy ve výtvarné soutěži

ilustrační obrázek Zúčastnili jsme se již 17.ročníku výtvarné soutěže, kterou připravuje Centrum pro zvířata v nouzi Archa při ZOO Liberec ve spolupráci s Libereckým krajem.

Výborné úspěchy ve výtvarných soutěžích

     I letošní školní rok zahájili žáci 5.-9. ročníků několika velkými úspěchy ve výtvarných soutěžích.

Zúčastnili jsme se již 17.ročníku výtvarné soutěže, kterou připravuje Centrum pro zvířata v nouzi Archa při ZOO Liberec ve spolupráci s Libereckým krajem.

Sešlo se celkem 369 prací na téma „Zvířata od pólu k pólu“. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 3.října v 17 hod ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci.

V kategorii 6.-9.ročníků obsadila 1.místo Natálie Kozová (7.A) svojí pěknou malbou a Zuzana Kutílková (8.B) obdržela čestnou cenu.

V kategorii prostorový objekt a keramika získala 2.místo Veronika Pavlíková (loňská 7.B).

V této kategorii dále obdržely 4 čestné ceny Lenka Drienová, Karolína Vaňoučková, Tereza Vejvarová (7.A) a Klára Hoffmannová (8.B).

Všechny dívky dostaly pěkné knižní odměny.

V suterénu knihovny je k vidění od 3.-30.10.2014 výstava nejlepších prací, na které máme kromě výše jmenovaných dalších 8 prací – Simony Ježkové a Jakuba Flesnera (6.B),

Kristýny Kurillové a Zdeňka Klemši (7.A), Veroniky Ljachové, Zuzany Kutílkové a Jakuba Demela (8.B), Magdalény Hrdinové (9.B).

    O vysoké úrovni našich prací svědčí i to, že ostatní školy mají na výstavě průměrně 2-3 práce, my 15!

 

    Děkujeme výše jmenovaným žákům za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchům.

fotek v albu: 20

Album: Od pólu k pólu