Kroužek "Věda nás baví"

ilustrační obrázek Upozornění pro rodiče, kteří přihlásili své děti na tento kroužek, a pro další možné zájemce.
Vážení rodiče.
Protože kroužek neorganizuje naše škola, je třeba se zaregistrovat a přihlásit přes webové rozhraní organizátora (http://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlasit.php?ID=486&ID_roku=3&ID_semestru=1). Infomační letáky dostali všichni přihlášení. Na stránkách se také dozvíte, že první hodina proběhne v úterý 30. září 2014 od 15.10 a je otevřená všem, kteří se na hodinu dostaví.
Děkujeme za pochopení. J. Skalský