Nabídka kroužků pro školní rok 2014 - 2015

ilustrační obrázek V příloze najdete nabídku kroužků pro nový školní rok a formulář přihlášky, kterou můžete vyplnit a odevzdat třídní učitelce či třídnímu učiteli.
Stejnou nabídku kroužků obdrží všichni žáci 2.9., přihlašování na kroužky přes webové rozhraní by mělo fungovat od středy 3.9. 2014. Kroužky zahájíme v pondělí 15.9. 2014, škola bude za cenu kroužku garantovat minimálně 16 vyučovacích hodin za jedno pololetí. Ukončení přihlášek je ke dni 12.9. 2014. Počet účastníků kroužku záleží na jeho vedoucím.