Zápis do školní družiny

ilustrační obrázek Zápis do školní družiny proběhne 1. září 2014 ve II. patře hlavní budovy.
Zápis do školní družiny proběhne 1. září 2014 ve II. patře hlavní budovy (před třídami) od 7.45 hod. Zapište se včas, kapacita ŠD je omezena.