Skončil školní rok 2013-2014

ilustrační obrázek Dnes (27.6. 2014) jsme uzavřeli školní rok 2013-2014. Rozloučili jsme se s odcházejícími žáky 9. ročníků a provedli zhodnocení II. pololetí.

Malá statistika:

Celkový studijní průměr žáků školy je 1,44 ( o 2 setiny lepší než v loňském roce). Samozřejmě je ovlivněn pěknými výsledky žáků  I. stupně zvláště 1.-5.ročníků, nicméně za pochvalu stojí průměry třídy 8.B (1,48) a 7.B (1,49). 

Celkem 246 (loni 231) žáků z celkového počtu klasifikovaných prospělo s vyznamenáním. Na I. stupni 199 žáků, na druhém 47. Na 1. stupni je 147 žáků se samými jedničkami, na druhém 6 žáků – Monika Sasková z 6.A, Tomáš Nguyen ze 7.A, Simona Blinková, Kateřina Nuderová a Petra Pohanková z 8.A a Magdaléna Hrdinová z 8.B. Všem vyznamenaným moc gratuluji. Současně mě mrzí, že 5 žáků neprospělo (loni 10).

 Děkuji všem vyučujícím a zaměstnancům školy za každodenní školní i mimoškolní práci, trpělivost, pevné nervy, za výsledky svých svěřenců, kteří nám přinesli hodně radosti v podobě výborných výsledků ve vědomostních a sportovních soutěžích, či v akcích  na projektu „Čas stáří“.

Všem, kteří reprezentovali školu na jakékoliv úrovni, nebo se podíleli na její propagaci, patří veliké poděkování a pochvala, stejně jako vyučujícím, kteří je na soutěže připravovali.

 Na úplný závěr:

Ze školy odchází do zaslouženého důchodu paní učitelka Šotolová, paní Pěnkavová ze školního klubu na jinou školu a slečna Kuříková. Věřím, že jak žáci, tak my učitelé na ně budeme v dobrém dlouho vzpomínat.

O prázdninách nás čeká několik vylepšení školy. Snad se dočkáme rekonstrukce WC v první patře, či zahájení revitalizace školního hřiště.

 Tak tedy: Hezké prázdniny a 1. září 2014 na shledanou.

Jiří Skalský