Další první místa v celostátní výtvarné soutěži

ilustrační obrázek Žáci 5.B, 6.A a 7.B vytvořili několik pěkných prací, se kterými se zúčastnili celostátní výtvarné soutěže Svět očima dětí. Hodnotící komise byla tvořena z pracovníků odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra.

V kategorii 1. stupně ZŠ na téma Sportovci Centra sportu Ministerstva vnitra získala 1. místo Simona Ježková z 5.B prací Skokan na lyžích.

Pro 2. stupeň ZŠ bylo vyhlášeno téma Dobrovolnictví. I zde jsme obsadili 1. místo prací Kláry Hoffmannové ze 7.B s názvem Boj s červeným kohoutem.

Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 19.6.2014 v Národním domě na Vinohradech v Majakovského sále.

Ceny předávali zástupci Ministerstva vnitra, program byl zpestřen vystoupením dětské taneční skupiny, kouzelníka a hudební skupiny.
V rámci ocenění navštívila děvčata zadarmo Náprstkovo muzeum, výstavy Země černých faraonů, Čas zámořských objevů a výstavu Austrálie a Oceánie.

Kromě této akce se naše skupina také podívala na malou výstavu v Národním zemědělském muzeu, kde je prezentována práce Zuzky Fantíkové z 5.B ze soutěže Voda a energie.

Jarmila Skalská, vyuč. Vvfotek v albu: 17

Album: Svět očima dětí Praha