Úspěchy našich žáků ve výtvarné soutěži

ilustrační obrázek Krajské kolo výtvarná soutěže "Evropa ve škole".

Úspěchy našich žáků ve výtvarné soutěži "Evropa ve škole"

Někteří žáci ze 6. A, 7. B a 9. A, B se zúčastnili výtvarné soutěže Evropa ve škole, která je určena žákům a studentům všech stupňů a typů základních a středních škol. Je to soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích. Motto soutěže letošního ročníku souvisí s vyhlášením roku 2014 jako Evropského roku vědy. V Česku je rok 2014 vyhlášen Rokem české hudby. Bylo navrženo několik témat ke zpracování a jedním z nich bylo K hudbě patří tanec. Do krajského kola bylo z výše uvedených tříd zasláno celkem 9 prací, z toho 5 bylo vyhodnoceno mezi nejlepšími.
V kategorii 9-12 let získal
2. místo Zdeněk Klemša ze 6. A, v kategorii 13-16 let také       2. místo obsadila kolektivní práce žáků z 9. B. Čestná uznání patří Veronice Ljachové a Kláře Hoffmannové ze 7. B za pěkné keramické práce a Monice Blažkové z 9. A za velmi zdařilou kresbu.
Vyhodnocené práce si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.
Vybrané práce budou zaslány do ústředního kola, které proběhne 17. a 18. 4. 2014 v Pardubicích.
Přejeme našim soutěžícím hodně úspěchů v tomto kole, blahopřejeme ke krásným výsledkům v krajském kole a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

J. Skalská, vyuč. Vv


fotek v albu: 5

Album: 2014_Evropa ve škole