Výsledky zápisu do 1.ročníků ze dne 18.1. 2013

ilustrační obrázek Zveřejnění výsledků zápisu 2013 do 1.ročníků ZŠ Vrchlického najdete v příloze. Datum zveřejnění: 30.ledna 2013 Zveřejnil: Jiří Skalský, řed. školy
V souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, zveřejňujeme v příloze "Výsledky zápisu 2013" podle kódových čísel přijaté a nepřijaté žáky, stejně jako žáky, u nichž bylo přerušeno správní řízení.
Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvedávat v týdnu od 4. do 8.února v době od 7.30 do 16.00 v kanceláři školy.
Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána do vlastních rukou prostřednictvím České pošty.
Oznámení o přerušení správního řízení lze ve výše uvedenou dobu vyzvednout v kanceláři školy, po 8. únoru 2013 budou zasílána prostřednictvím České pošty.

Zveřejnění výsledků: 30.ledna 2013
Zveřejnil: Jiří Skalský, řed. školy