Ukončení školního roku 2019 - 2020

ilustrační obrázek Informace k ukončení školního roku 2019-2020.

Závěr školního roku 2019 - 2020:

1. Konzultační výuka daných skupin pro 1.-5. ročníky pokračuje do 25.6. 2020. Distanční výuka bude ukončena ke dni 18.6. 2020.

2. Konzultace pro žáky 6.-9. ročníků pokračuje podle rozpisu do 25.6. 2020. Distanční výuka bude ukončena ke dni 18.6. 2020.

3. Ukončení klasifikace za druhé pololetí skončí dnem 19.6. 2020.

4. Pedagogická rada proběhne 22.6. 2020.

5. V týdnu od 22.6. do 26.6. (nebo po domluvě s třídní učitelkou či třídním učitelem) odevzdají učebnice, klíčky od šatních a třídních skříněk odcházející žáci.

6. Vysvědčení se bude vydávat podle časového a prostorového harmonogramu v pátek 26.6. 2020.

7. Zájemci o oběd 26.6. se musí nahlasít vedoucí ŠJ.

8. Ředitelské volno je vyhlášeno na pondělí a úterý 29.-30.6. 2020. Pro odpolední skupiny 1 a 2 (vychovatelky I. Maderová a A. Včelková) je možnost zajištění provozu a obědů i v době ředitelského volna na základě zájmu a řádu školní družiny (limit je 15 žáků)

9. Odnesení osobních věcí žáků ze skříněk a lavic domlouvejte se svými třídními učiteli či učitelkami. Šatní skříňky musí být do 26.6. vyklizené a otevřené.

10. Učebnice stávajících žáků se budou vybírat až v září 2020.

11. Vyučující kroužků vracejí vybrané peníze na kroužky za 2. pololetí (viz tabulka). Za kroužky keramika, časopis a vybíjená vrací odpovídající částku hospodářka školy. Termín: do 26.6. 2020

12. Žádáme rodiče, kteří dosud nezaplatili částku na kroužky, aby odpovídající částku uhradili jednotlivým vyučujícím do 26.6. 2020.

13. Vrácení přeplatků za školní jídelnu provede vedoucí ŠJ Veronika Dušková.

14. Vyúčtování ŠD provede vedoucí ŠD Bc. Zdena Tichá. Přeplatek je 150,-Kč. Nedoplatky prosíme uhradit do 26.6. 2020.

Název kroužku počet lekcí cena za pololetí (1 hod.) Uhradit vrátit rodičům
Street Dance 5 350,00 Kč 110,00 Kč 240 Kč
Tv-florbal 1.-2.tř. Masák 3 350,00 Kč 110,00 Kč 240 Kč
Tv-florbal 3.-4.tř. Jahoda 5 350,00 Kč 110,00 Kč 240 Kč
Výtvarná výchova 1.-4.tř. Doubová 8 400,00 Kč 125,00 Kč 275 Kč
Sboreček Doubová 5 400,00 Kč 125,00 Kč 275 Kč
Sboreček Hrušková 5 400,00 Kč 125,00 Kč 275 Kč
Výtvarná výchova Skalská 11 400,00 Kč 125,00 Kč 275 Kč
Konverzace AJ Chamer 4 400,00 Kč 125,00 Kč 275 Kč
Školní časopis 4 400,00 Kč zaplaceno 275 Kč
TV - sportovní gymnastika Chamer 6 350,00 Kč 110,00 Kč 240 Kč
Tv-florbal dívky Chamer 4 350,00 Kč 110,00 Kč 240 Kč
Tv-florbal 5.-7. tř. Chamer 5 350,00 Kč 110,00 Kč 240 Kč
Tv -vybíjená 5 350,00 Kč zaplaceno 240 Kč
Keramika 6 600,00 Kč zaplaceno 400 Kč

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mgr. Jiří Skalský, řed. školy