Smutná zpráva

ilustrační obrázek S velkou lítostí a smutkem oznamuji, že v neděli 19.4. 2020 nás po dlouhé těžké nemoci opustila naše kolegyně - učitelka a výtvarnice Mgr. Jarmila Skalská.

Dovolte mi, abych veřejně poděkoval Mgr. Jarmile Skalské za její mnohaleté působení na ZŠ Vrchlického na pozici výborné vyučující a výtvarnice, za její houževnatost, preciznost a píli, kterou projevovala do posledních chvil svého bytí na tomto světě, za její lásku a přístup k učitelskému řemeslu i přes zdravotní potíže, které ji trápily a o kterých málokdo věděl.
Budeme vzpomínat.
Jménem zaměstnanců školy ředitel ZŠ