Informace č.1 k zápisu do 1. ročníků

ilustrační obrázek Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021 proběhne bez přítomnosti dětí ve škole v době dané zákonem 561/2004 od 1.4. do 30.4. 2020 prostřednictvím elektronického přihlašování.

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014.

Informace k zápisu, přihlášení, žádosti o přijetí, žádosti odklad, kritéria přijetí apod. najdete v přílohách a na stránce:

https://zapisyzs.liberec.cz/

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:
a) podepsanou žádost doručte do 23.4. 2020 do školy (pošta, scan, v obálce do schránky)
b) nemáte-li možnost tisku, žádost vám po domluvě vytiskneme k podpisu do 23.4. 2020

Žádost o odklad povinné školní docházky:
Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.