Výuka z domova

ilustrační obrázek Učitelé jsou připraveni nejpozději od 18.3. 2020 zahájit výuku z domova.

Informace pro rodiče:

 • Prosíme, abychom si všichni uvědomili, že žáci nemají prázdniny. Jde o výjimečný stav pro všechny.
 • Chtěli bychom nastavit řád, kdy odpočíváme, ale i pracujeme, sledujeme webové stránky školy a samostatně vypracováváme zadané úkoly dle nejlepšího vědomí i svědomí. 
 • Pro jakékoli informace kontaktujte třídního učitele, vyučujícího daného předmětu a pochopitelně i vedení školy. 
 • Úkoly či samostatné práce se budeme snažit zadávat tak, aby je bylo možno zpracovat bez pomoci rodičů, pojedeme převážně v režimu opakování a procvičování. 
 • V případě, že zadání dítě nebude rozumět, či bude potřebovat něco vysvětlit, je možnost učitele kdykoli kontaktovat elektronicky (Edupage - chat dle "konzultačních hodin", e-mail a pod.)
 • Vypracovávání úkolů nebude klasifikováno, žádná jízda na výkon, v žádném případě nechceme zavalit děti úkoly a požadavky, jde nám převážně o to, neztratit kontakt, vazbu s dětmi a občas je přimět k učení. 
 • Prosíme rodiče o občasnou kontrolu, typu "co jsi dnes dělal?", žádné hubování či přidávání práce, nakonec to bude mít i jistě svá pozitiva, děti se přiučí samostatnosti, vždyť situace je pro všechny nová, ale stále je priorita zdraví! 
 • K samostudiu žáků můžete využít již dříve zmiňovaných portálů, či se řídit doporučením vyučujících.


Povinnosti učitelů:

 • Každý učitel všech předmětů s výjimkou výchov bude hromadně kontaktovat prostřednictvím Edupage nebo individuálně e-mailem rodiče žáků.
 • Odborný učitel bude hromadně své skupině  prezentovat látku, zadávat úkoly, vysvětlovat postupy apod. po dobu mimořádného opatření.
 • Odborný učitel v komunikaci uvede své „konzultační hodiny“ svých odborných předmětů v daném předmětu prostřednictvím Edupage či jiné sítě a v tyto hodiny bude žákům či zákonným zástupcům k dispozici na „chatu“ Edupage či jiné sociální síti.

Nebojte se nás kontaktovat v případě potřeby. Rádi zprostředkujeme komunikaci s příslušnými vyučujícími, kteří jsou z domova připraveni problémy řešit.