Sdělení Statutárního města Liberec, nabídka TUL

ilustrační obrázek Sdělení rodičům dětí mateřských škol zřizovaných SML a rodičům (pouze níže uvedených profesí) dětí do deseti let věku:

Statutární město Liberec rozhodnutím krizového štábu zavírá své mateřské školy pro běžnou veřejnost.

S platností od úterý 17. března budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti rodičů těchto profesí:

  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

  • zaměstnanci obecní policie,

  • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

  • zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb (zejména pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zák. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách),

  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

  • příslušníci ozbrojených sil.

Děti rodičů výše vytčených profesí se zatím budou scházet ve svých domovských mateřských školách, podle jejich celkového počtu je pak lze v dalších dnech dislokovat do menšího počtu škol.

 

Od středy 18. března nabídne statutární město Liberec i péči o děti mladšího školního věku, maximálně však do věku 10 let. Půjde ale jen opět o děti rodičů výše vybraných profesí.

Základnou pro ně bude ZŠ Ještědská počínaje 8:00 hod. Minimálně první den musejí své děti přímo ve škole předat rodiče, to je podmínkou!

 

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Technická univerzita v Liberci
Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec, 461 17
e-mail: helena.pickova@tul.cz
tel.:  +420 48 535 2910
mobil: +420 730 595 004
web: http://cpp.fp.tul.cz/

Technická univerzita nabízí  individuální hlídání dětí přímo v rodinách, kde rodiče jsou lékaři, zdravotníci, záchranáři a musí se věnovat své práci.

Kontakt na fakultní koordinátorku:
Ilona Sovová - ilona.sovova@tul.cz -  724 027 718