Uzavření ZŠ Vrchlického dnem 11.3. 2020

ilustrační obrázek Ministerstvo zdravotnictví zakazuje dnem 11.3. 2020 osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízení. Z tohoto důvodu bude uzavřena i ZŠ Vrchlického do odvolání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.