Celostátní výtvarná soutěž

ilustrační obrázek Každoročně se naši žáci zúčastňovali celostátní výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje SUPŠ a VOŠ Turnov.

Téma letošního ročníku znělo Lesní tvorové. Odborná porota oceňuje vždy pouze 5 prací, z toho byly letos 2 práce z naší školy.

1.místo – Zuzana Žáková (8.A)

3.místo – Tereza Černá (9.A)

Vybrané práce byly prezentovány při Dni otevřených dveří 25.5.2019 uvedené školy a zároveň byly oceněny vítězné práce. Kromě jmenovaných dívek měla práci vystavenu i Linda Janďurová (9.A).

 

Blahopřejeme jmenovaným dívkám ke krásným úspěchům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Mgr. Jarmila Skalská


fotek v albu: 9

Album: Lesní tvorové_Vv