ŠD Putování za zvířetem

ilustrační obrázek V úterý 26.3.2019 se děti ze školní družiny vypravily hledat informace o zvířatech.

 Akce probíhala v Krajské vědecké knihovně, pobočka Ruprechtická. Děti se náhodně rozdělily do družstev (podle druhu zvířete, který si vylosovaly), a pak společně hledaly v naučných knihách informace o daném zvířeti. 

V závěru nakreslily obrázek zvířete, které popisovaly. Práce se jim moc podařily.

fotek v albu: 7

Album: ŠD Expedice za zvířetem