Mapa školy 2019

ilustrační obrázek Vážení rodiče, z pověření náměstka SML pro školství PhDr. Ivana Langra vás prosím o součinnost při realizaci šetření MAPA ŠKOLY.

Projekt SML zaměřený na prevenci šikany a dětské agrese na všech libereckých základních školách proběhne v měsíci únoru 2019. Zúčastní se jej pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy, žáci 2.-9. ročníků a ochotní rodiče žáků školy. Dotazníkové šetření je anonymní, uskuteční se formou elektronického vyplnění dotazníku společnosti SCIO, která výsledky i vohodnotí. Žáci vyplní dotazník ve škole, pro rodiče dostávají přístupová hesla. Prosíme vás o podporu a spolupráci na projektu našeho zřizovatele.

Mgr. Jiří Skalský, ředitel ZŠ Vrchlického