Harmonizační pobyt 5.A

ilustrační obrázek Harmonizační pobyt 5. A ve škole


Třída 5. A je kolektiv velice upovídaných žáků. Na druhé straně velice rádi tráví spolu volný čas formou různých aktivit. Stanovili si spolu zásady vedoucí k tomu, aby jim ve třídě bylo lépe. Protože se všichni snaží přispět k zlepšení klimatu ve třídě, první odměnou pro ně bylo to, že spolu můžou přespat ve škole. Paní učitelka třídní pro ně připravila harmonizační pobyt ve škole v pátek 18. 1. 2019 do soboty.

Zahráli si spolu několik kolektivních vztahových her a deskových her. Třídní učitelka měla možnost vypozorovat chování dětí i u sportovních aktivit v tělocvičně a tvořivých činností (výroba náramků, slizu, čepiček z vlny). Organizačně harmonizační pobyt pro žáky zabezpečila třídní učitelka, její syn a dětem už známá a velice manuálně zručná Mgr. Veronika Borkovcová.

Mgr. Sabina Jonášová Čižiková


fotek v albu: 13

Album: Harmonizační pobyt_5.A