Kybersvět 5.A

ilustrační obrázek Dne 30. 1. 2019 se žáci 5. A zapojili na 3 hodiny do preventivního programu „Kybersvět“, který ve třídě vedla lektorka Majáku o. p. s.. Podařilo se jí vytvořit prostor, kde děti beze strachu i ostychu hovořily o všech i o "ožehavých" tématech spjatých s internetem.Program poukázal na možná nebezpečí na internetu, a to především na kontakt s cizími lidmi a nadměrné trávení času na telefonu, počítači. Byl zaměřen na zásady bezpečného pohybu na internetu.

Aktivity preventivního programu vedly celou dobu taky k vzájemné spolupráci, toleranci a naslouchání.

Upovídanost žáků třídu se projevila hned při první aktivitě, ale většina z nich se snažila dodržovat pravidlo naslouchání. Do aktivit se zapojil každý žák.

Žáci si určitě připomněli, že ne všem zprávám na internetu musíme věřit, lživé poplašné zprávy nešíříme, do řetězových zpráv se nepřidáváme, komunikaci s cizími lidmi se musíme vyhýbat, žádné své fotografie nikomu cizímu neposíláme, rodičům se s obtěžováním na internetu svěřujeme, dbáme o ochranu osobních údajů a soukromí….

Preventivní program se nám moc líbil, poukázal na širokou školu nebezpečí, které číhá na děti na internetu. Určitě to ovlivní pozitivně i chování žáku na sociálních sítích.

Mgr. Sabina Jonášová Čižiková

 


fotek v albu: 8

Album: Kybersvět_5.A