Projekt „Sportuj ve škole“

ilustrační obrázek Naše škola se zapojila do projektu s názvem Sportuj ve škole.
Projekt „Sportuj ve škole“
Naše škola se zapojila do projektu s názvem Sportuj ve škole, který je od září 2018 realizován
prostřednictvím Asociace školních sportovních klubů ČR. Cílem je umožnit žákům kvalitně trávit volný
čas a zlepšovat se v pohybových aktivitách. Aktivity budou po celý školní rok probíhat ZDARMA.
Zejména v rámci školní družiny se budou žáci věnovat 1x týdně pohybovým aktivitám. Projekt je
určen žákům 1. – 5. ročníků ZŠ. Cvičení bude probíhat v době provozu školní družiny. K zařazení
Vašeho dítěte do projektu je potřebný Váš informovaný souhlas, který obdrží družinové děti
prostřednictvím paní vychovatelek, nedružinové děti se mohou přihlásit stejně jako na školní kroužky.
Více informací o projektu na www.sportujveskole.cz nebo u paní uč. Stasové.