Třídní schůzky 23. listopadu 2017

ilustrační obrázek Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se uskuteční od 17.00 hodin třídní schůzky.
Od 16 hodin bude výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Marcela Lubasová ve školní jídelně  informovat rodiče vycházejících žáků o možnostech a podmínkách dalšího studia žáků devátých ročníků.